Code Geass Fanon Wiki
Advertisement

List of Knightmare Frames

List[]

  • Shinkiro - Marik di Britannia
  • Long Di - Liu Jimin
  • Shen Hu - Li Xingke
  • Xuan Wu - Shen Fei
  • Zhu Que - Xiahou Han
  • Zhou Xianglin
  • Zhao Fang
  • Hong Gu
Advertisement